Zaufali nam m.in.

zarządzanie zaangażowaniem

Wskaźnik zaangażowania pracowników to najbardziej syntetyczna miara skuteczności strategii personalnej firm, świadcząca o sile przywiązania do organizacji oraz chęci aktywnego działania na korzyść pracodawcy, nawet poza zakresem bezpośrednio wyznaczonych obowiązków. Uzyskanie tego efektu jest dużym wyzwaniem i wymaga edukacji całej firmy oraz ścisłej współpracy kadry menedżerskiej i obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Doradzamy naszym Klientom, jak kompleksowo zarządzać tym procesem. 


badania i rekomendacje – prowadzimy ankietowe badania opinii, satysfakcji, zaangażowania oraz jakości współpracy i komunikacji w firmie, diagnozujemy aktualny i optymalny model kultury organizacyjnej oraz identyfikujemy wartości firmowe; rekomendujemy zmiany w procesach i systemach HR ukierunkowane na umacnianie pożądanej kultury, angażowanie pracowników i rozwój przywództwa kadry menedżerskiej


edukacja i komunikacja - prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz spotkania informacyjne dla menedżerów i pracowników, audytujemy komunikację wewnętrzną i wykorzystujemy wnioski z audytu do zapewnienia optymalnego przepływu informacji w firmie oraz wspieramy kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz modelowaniu postaw i zachowań w podległym zespole


nadzór i wsparcie wdrożenia - w zależności od oczekiwań Klienta, towarzyszymy organizacji w różnym zakresie we wdrażaniu rekomendacji wywiedzionych z diagnozy, nadzorujemy przebieg prac oraz wspieramy we wprowadzaniu niezbędnych korekt planu