Zaufali nam m.in.

zarządzanie talentami

Poprzez zarządzanie talentami początkowo rozumiano programy adresowane do pracowników o najwyższym potencjale rozwojowym
oraz uzyskujących najlepsze wyniki pracy. HRM partners, zgodnie z rynkowym trendem, rozszerza tą definicją na ogół pracowników firmy.
Kompleksowe zarządzanie talentami wymaga wdrożenia zintegrowanych narzędzi HR, dzięki którym organizacja pozyskuje, rozwija i motywuje pracowników.
Specjalizujemy się w budowie i wdrażaniu takich narzędzi, jednocześnie zapewniając ich spójność z istniejącymi już w firmie systemami
i praktykami.

height="349"