Zaufali nam m.in.

total reward

Projektując systemy wynagrodzeń analizujemy stopień dostosowania obecnych praktyk płacowych do modelu
i strategii biznesowej Klienta. Na tej postawie dostarczamy projekty łącznych pakietów wynagrodzeń, w zakres których wchodzą:

  • benchmarking wynagrodzeń - porównanie poziomów, spójności i struktury wynagrodzeń w organizacji na tle branżowego lub regionalnego rynku pracy stanowi punkt wyjścia do zaprojektowania efektywnej konkurencyjnie i kosztowo polityki płac. Do analizy konkurencyjnej płac i świadczeń wykorzystujemy własne raporty płacowe, zawierające informacje o ponad 200 tys. pracowników.
  • polityka płac - to świadoma decyzja pracodawcy o tym  jak: chce, może, musi wynagradzać, aby skutecznie przyciągać, motywować i zatrzymać pracowników pożądanego kalibru. Proponowane przez nas rozwiązania są zawsze poparte analizą mocnych i słabych stron dotychczasowej praktyki płacowej firmy oraz symulacjami kosztów wdrożenia zmian. Ustalona polityka płac stanowi podstawę do zaprojektowania lub rewitalizacji poszczególnych elementów systemu wynagrodzeń. 
  • całościowe pakiety wynagrodzeń – bazują na wynikach wartościowania i przyjętej w organizacji architekturze stanowisk, są dostosowane do ich specyfiki oraz naturalnych poziomów kariery

Projektowane przez nas  systemy wynagrodzeń obejmują: 

  • tabele płac zasadniczych wraz z planem i narzędziami do efektywnego ich wdrożenia
  • wynagrodzenia zmienne adresowane do poszczególnych rodzin stanowisk, z uwzględnieniem adekwatnych do ich specyfiki form (prowizji, premii, nagród i konkursów) oraz okresów rozliczeniowych
  • świadczenia pozapłacowe są coraz bardziej docenianym elementem pakietu płacowego pracownika, często decydującym i jego przewadze konkurencyjnej, dlatego projektujemy elastyczne systemy świadczeń dostosowane do zidentyfikowanych i zdywersyfikowanych potrzeb pracowników, poparte analizą konkurencyjności