Zaufali nam m.in.

warsztat: Projektant strategii HR

Skuteczność współczesnych firm w dużej mierze zależy od tego jak radzą sobie z organizacją pracy zespołów i menedżerów i jak dobrze skoncentrują ich uwagę na strategii, modelu biznesowym oraz wartościach jakie tworzy firma. Istotne w utrzymaniu przewagi strategicznej stały się: umiejętność szybkiej alokacji zasobów, zdolność do poziomego integrowania celów, łączenie koncepcji i doświadczeń w inicjatywy strategiczne.

Szkolenie prowadzimy wspólnie z naszym partnerem w zakresie doradztwa strategicznego, firmą XELLECT.

Pobierz ulotkę

Czas trwania: 2 dni
Dla kogo: HR menedżerowie, Specjaliści HR, HR Biznes Partnerzy
Kiedy: 4-5.10.2016 w Warszawie
Cena: 1 650 zł netto + VAT

Formularz zgłoszeniowy

Dlaczego warto?

Współczesny HR stał się innowacyjnym projektantem odpowiedzialnym za upraszczanie i doskonalenie działań zespołów i ich pracowników. Specjaliści HR wykorzystują kompetencje Designerów. Projektują cele i inicjatywy w sposób umożliwiający stworzenie warunków do rozwoju kompetencji, zarządzania talentami i motywowania. Rozwijają warunki kreatywnego myślenia wzmacniając zaangażowanie i motywację do działania. Pokazują jak łączyć myślenie strategiczne i operacyjne.

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • Poznają szanse i możliwości rozwoju organizacji w kierunku nowoczesnego HR.
 • Dowiedzą się dlaczego warto działać i myśleć projektowo – zalety Design Thinking.
 • Odkryją jak przygotować HR do bycia innowacyjnym Designerem.
 • Dowiedzą się jak integrować działania HR z modelem biznesowym.
 • Poznają sposoby stosowania myślenia strategicznego na poziomie operacyjnym.
 • Dowiedzą się jak łączyć działania HR z innymi obszarami funkcjonalnymi
 • Przygotują się do rozwoju współpracy na bazie modeli biznesowych i modeli celów.
 • Poznają strukturę i zasady przygotowania Briefu strategicznego (BS).
 • Otrzymają ukierunkowanie i inspirację do uruchamiania inicjatyw strategicznych typu Plug & Play
 • Poznają podejście oparte o „zwinne” zarządzanie w realizacji strategii HR.

program

Dzień 1

1. Kontekst strategiczny współczesnego HR

 • Jak działają firmy w zmiennym otoczeniu - skuteczne modele strategiczne
 • Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną firm - Key Success Factors
 • Co to jest zwinność strategiczna - jak wzmacniać szybkość i elastyczność działania
 • Design Thinking w projektowaniu strategii HR - kompetencje Designera

2. Modelowanie biznesu

 • Model biznesu i modele celów jako fundament nowoczesnej strategii HR
 • Kluczowe obszary do projektowania rozwoju HR w modelu biznesowym firmy
 • Integrowanie działań HR z modelem biznesowym firmy
 • Projektowanie celów strategicznych HR -  modele celów

3. Projektowanie strategii HR

 • Wspierająca rola HR - jak integrować cele HR z obszarami funkcjonalnymi
 • Techniki poziomego integrowania celów
 • Określanie celów i inicjatyw HR w oparciu o potrzeby obszarów funkcjonalnych
 • Budowanie architektury celów - projektowanie wsparcia w realizacji celów

Dzień 2

1. Projektowanie inicjatyw strategicznych

 • Różnorodność inicjatyw strategicznych - właściwy dobór inicjatyw
 • Zasady doboru inicjatyw (3i) - interwencje, inwencje, innowacje
 • Uruchamianie inicjatyw typu Plug & Play - talenty, doświadczenia, kompetencje
 • Proces testowania modelu celów HR

2. Integrowanie celów we współpracy

 • Brief Strategiczny - co to jest i jak go przygotować
 • Zasady korzystania z Briefu Strategicznego
 • Brief strategiczny jako narzędzie kierowania zespołem
 • Uzgadnianie wspólnych celów i obszarów do współpracy

3. Zarządzanie realizacją celów i strategii

 • Jak wykorzystać zalety zwinnego zarządzania w realizacji celów HR (Agile Management)
 • Zwinne podejście do System Performance Management.
 • Monitorowanie realizacji celów i strategii - zasady przygotowania Back Briefingów
 • Podstawy wdrożenia i zastosowania systemu zwinnego zarządzania do realizacji strategii HR

szkolenia otwarte: zarządzanie wynagrodzeniami

Zgodnie z oczekiwaniami Klientów, nadaliśmy szkoleniu nowy format: trzydniowa formuła wiąże się z rezygnacją z części wykładów teoretycznych na rzecz ćwiczeń praktycznych i case-studies 
w kompaktowej formie.

Comp&Ben w pigułce

Czas trwania: 3 dni
Dla kogo: HR Biznes Partnerzy, Specjaliści C&B
Kiedy: 7-9.10.2014
Cena: 2 700 zł netto
Miejsce szkolenia: Warszawa, plac Bankowy

Zakres tematyczny:

 • Architektura stanowisk
 • Wartościowanie stanowisk: metody i taryfikatory
 • Polityka płac: definiowanie i siatka płac zasadniczych
 • Motywacyjne systemy premiowe
 • Premie w sprzedaży
 • Utrzymanie systemów wynagradzania
 • Rewitalizacja systemów wynagrodzeń: case studies

Prowadzący:

Piotr Sierociński

Dyrektor Generalny

Krzysztof Katolo
Menedżer Zespołu Doradztwa

W celu zgłoszenia udziału prosimy pobrać formularz umieszczony obok. 

szkolenia zamknięte

Na życzenie Klienta prowadzimy szkolenia z obszaru:

 • HR Biznes Partner
 • Miękkie umiejętności menedżerskie
 • Zarządzanie Talentami


kontakt

Chcesz wziąć udział w szkoleniu?
Interesuje Cię inny zakres szkolenia niż proponowany?

Skontaktuj się z nami! Nasze produkty szyjemy na miarę pod kątem konkretnych oczekiwań Klientów.

email: szkolenia@hrmpartners.pl  

telefon: 22/ 244 15 50


pobierz formularz zgłoszeniowy

Formularz

wypełniony formularz prosimy odesłać na adres szkolenia@hrmpartners.pl

OPINIE O POPRZEDNICH EDYCJACH AKADEMII