Zaufali nam m.in.

strategia HR

Każda zmiana długoterminowych celów biznesowych przedsiębiorstwa wymaga zdefiniowania na nowo strategii HR, w tym:
  • określenia priorytetów poszczególnych polityk HR,
  • wyboru modelu obsługi kadrowo-płacowej firmy,
  • określenia przebiegu procesów HR,
  • zdefiniowania struktury organizacyjnej służb HR,
  • określenia potrzeb w zakresie wsparcia informatycznego procesów HR,
  • przygotowania menedżerów do efektywnego współuczestniczenia w procesach HR,
  • zapewnienia spójności kultury organizacyjnej z misją przedsiębiorstwa
  • oraz wizją sposobu realizacji celów biznesowych,
  • opracowania systemu kontrolingu HR.
W organizacjach naszych klientów diagnozujemy poziom dopasowania strategii HR do strategii biznesowej i opracowujemy nowe, dostosowane do potrzeb firmy rozwiązania.