Zaufali nam m.in.

strategia HR

Każda zmiana celów biznesowych przedsiębiorstwa wymaga zdefiniowania na nowo strategii HR. Zazwyczaj wiąże się to z rewitalizacją narzędzi HR, większym stopniem ich integracji oraz zwiększeniem poziomu dojrzałości zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

 • audyt HR

Nasze projekty rozpoczynają się zawsze od fazy diagnostycznej. Audyt bada efektywności funkcji HR w organizacji i może obejmować obszary takie jak:

  • spójność polityk personalnych ze strategią biznesową
  • efektywność struktur, procesów i narzędzi HR
  • wizerunek działu HR
  • komunikacja wewnętrzna i współpraca.

Wynikiem audytu jest ocena poziomu dojrzałości HR-owej organizacji oraz konkretne rekomendacje rozwiązań optymalizujących procesy HR i wspierających zwiększanie efektywności biznesu.

 • optymalna organizacja HR

Kluczem do sprawnego działania HR jest jego optymalna i dostosowana do potrzeb Klienta organizacja. Wspieramy firmy w procesie doboru modelu funkcji personalnej firmy do rzeczywistych potrzeb:

  • ustalamy optymalny zakres outsourcingu i  informatyzacji HR
  • modyfikujemy przebieg procesów HR
  • opracowujemy nową strukturę organizacyjną
  • redefiniujemy role HR i ich profile kompetencyjne
  • przygotowujemy propozycje dotyczące optymalnej etatyzacji.

Najczęściej wspieramy organizacje w transformacji służb HR do modelu Partnera Biznesu.

 • integracja narzędzi HR

Nasze działania dotyczą wiązania narzędzi miękkiego i twardego HR w spójny system „naczyń połączonych”, oparty na wymogach kompetencyjnych oraz taryfikatorze w formie dwuwymiarowej mapy stanowisk. W ramach prac aktualizujemy dotychczas stosowane narzędzia oraz weryfikujemy ich dopasowanie do strategii biznesowej. Wszystkie wdrożenia uwzględniają całościowe zarządzenie zmianą organizacyjną.