Zaufali nam m.in.

raporty płacowe

Monitorowanie poziomu oferowanych na rynku wynagrodzeń to konieczność, jeśli organizacja chce konkurować efektywnie i świadomie o najlepszych kandydatów oraz utrzymać kluczowe zasoby.  Od 2001 r. przygotowujemy raporty płacowe oraz prowadzimy analizy rynku pracy, organizacji i ich otoczenia. Działamy w oparciu o własne, sprawdzone narzędzia i metody badawcze. Dopasowujemy zakres analiz do potrzeb Klienta.

  • raporty płacowe - badamy rynek pracy we wskazanej lokalizacji lub branży, istotnej dla działalności firmy. Raport zawiera informacje  o wynagrodzeniach, rozwiązaniach premiowych, świadczeniach pozapłacowych. Publikujemy raporty specjalne (klubowe), dedykowane wybranej grupie firm. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa: zapewniamy całkowitą poufność przekazanych danych.
  • wycena stanowisk - przygotowujemy komplet informacji (płaca zasadnicza, premie, indeksacja rynkowa, świadczenia pozapłacowe) o wynagrodzeniu dla konkretnego stanowiska. Uwzględniamy dane dotyczące funkcji i roli stanowiska w organizacji, branży, regionu/ lokalizacji, wielkości i złożoności firmy. Udostępniamy również narzędzie pozwalające na weryfikację oczekiwań pracowników np. w trakcie rekrutacji lub rozmów okresowych.
  • badanie konkurencyjności wynagrodzeń - dostarczamy indywidualnie opracowane porównanie firma/ rynek. Dla każdego z analizowanych stanowisk dobierana jest odpowiednia próba porównawcza. Uwzględniamy takie cechy jak: funkcja i rola w organizacji, branża, region/ lokalizacja, wielkość i złożoność firmy. Badanie daje możliwość oceny konkurencyjności pakietu wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk, racjonalizacji kosztów, efektywnego kształtowania polityki wynagrodzeń.