Zaufali nam m.in.

architektura stanowisk

Szybkość zmian technologicznych i organizacyjnych wymusza na firmach konieczność stałego utrzymywania adekwatnej do potrzeb biznesu architektury stanowisk. Dzięki projektowanym przez nas taryfikatorom w formie dwuwymiarowych map stanowisk, Klienci uzyskują proste, intuicyjne i łatwe w utrzymaniu narzędzia. Architektura oparta na mapach i wymogach kompetencyjnych stanowisk daje firmom dużą elastyczność w kształtowaniu wynagrodzeń, wspiera awans pionowy i poziomy oraz integruje wszystkie polityki HR. Dodatkowym walorem jest zwiększenie transparentności i atrakcyjności karier pracowniczych w ramach jednej organizacji.

Architektura stanowisk to:

  • kompetencyjne opisy stanowisk

Dzięki wsparciu, jakie oferujemy w trakcie całego procesu tworzenie opisów, Klient ma gwarancję ich poprawności oraz tego, że efekty prac będą spójne. Uporządkowane opisy stanowisk są podstawą nie tylko do projektowania i zarządzania systemami HR, ale również usprawnień zarządzania rozwiązaniami biznesowymi (np. identyfikacja procesów w organizacji).

  • wartościowanie stanowisk

Oferujemy zarówno gotowe metody wartościowania: tzw. „slotting” (klasyfikację) czy metodę analityczno-punktową, jak również tworzymy metodykę wartościowania „szytą na miarę”, co często stanowi dla organizacji dużą wartość dodaną. Istotnymi atutami naszej oferty w procesie wartościowania są wsparcie komunikacyjne, moderowanie wszystkich sesji wartościowania stanowisk oraz posiadane przez nas doświadczenie w pracy z organizacjami związkowymi.

  • taryfikator/ mapa stanowisk
Projektowane przez nas dwuwymiarowe taryfikatory stanowisk mogą być podstawą nie tylko do systemu wynagrodzeń ale również do projektowania polityki rozwojowej i awansowej. Są na tyle szczegółowe, że pozwalają na precyzyjne określenie miejsca stanowiska w organizacji, a jednocześnie na tyle ogólne, że zachowują swoją aktualność nawet przy zmianach organizacyjnych.