Zaufali nam m.in.

raporty

Wyniki badania "Prognoza HR 2016"


Pozostałe

Jak płaci branża TSL w regionach? Podsumowanie raportu płacowego 2012

11.10.2012

Z najnowszego raportu płacowego HRM partners dla branży TSL wynika, że zróżnicowanie wynagrodzeń w branży pomiędzy województwami może sięgać nawet 30%.

Jak pokazuje najnowsza analiza rynku wynagrodzeń dla tego sektora, prowadzonego cyklicznie przez firmę HRM partners*, zróżnicowanie wynagrodzeń w poszczególnych województwach jest duże. Najwyższe przeciętne wynagrodzenia  we wszystkich grupach otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim. O ile w przypadku stanowisk specjalistycznych i managerskich były one wyższe od przeciętnych wynagrodzeń w Polsce odpowiednio o około 4% (5970 złotych brutto) i 8% (9780 złotych brutto), o tyle pracownicy wykonawczy mogli liczyć na wynagrodzenia aż o 22% wyższe (3500 złotych brutto). Najniższe przeciętne wynagrodzenie pracownicy wykonawczy otrzymywali w województwie warmińsko-mazurskim – o około 15% mniej niż przeciętnie w Polsce (2600 złotych brutto).  Aż o ponad 30% mniej niż przeciętnie w Polsce zarabiali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych w województwie lubelskim (3770 złotych brutto) oraz zatrudnieni na stanowiskach managerskich w województwach wschodniej Polski – lubelskim, podlaskim i podkarpackim (6100 złotych brutto).

Jak kształtowały się zmiany w wynagrodzeniach dla różnych grup stanowisk?

Raport płacowy HRM partners pokazuje, że w 2012 roku przeciętne wynagrodzenie całkowite w sektorze Transport – Spedycja - Logistyka wzrosło o 1,7% z poziomu 4200 zł w 2011 roku do poziomu 4270 złotych brutto. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie brutto według GUS w I półroczu 2012 roku w sektorze transportu i gospodarki magazynowej wzrosło o 1,3 % w porównaniu do poprzedniego roku (z poziomu 3339,77 do 3382,22 złotych brutto).

Najlepiej zarabiającą grupą spośród przebadanych pracowników są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach managerskich – przeciętne wynagrodzenie w tej grupie wynosi 9400 złotych brutto. Specjaliści w logistyce zarabiali przeciętnie około 5550 złotych brutto, zaś pracownicy wykonawczy - 2950 złotych brutto. O ile w przypadku stanowisk managerskich i wykonawczych przeciętne wynagrodzenie wzrosło, o tyle w przypadku stanowisk specjalistycznych w 2012 roku ono jest nieznacznie niższe niż w roku ubiegłym.

Podobnie jak w roku ubiegłym,  najwyżej opłacanymi grupami stanowisk specjalistycznych byli doświadczeni specjaliści ds. projektów logistycznych nastawionych na rozwój biznesu. Wśród najlepiej opłacanych grup znaleźli się również doświadczeni specjaliści sprzedaży.

 

*W Rynkowej Analizie Wynagrodzeń firmy HRM partners dla sektora TSL w 2012 roku wzięły udział 24 firmy, łącznie ponad 26 tysięcy pracowników. Raporty płacowe przedstawiają precyzyjne dane o wynagrodzeniach na stanowiskach występujących w branży.

 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_zatrudnienie_wynagrodzenia_2011.pdf
strona 27

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_zatrudnienie_i_wynagrodzenia_Ipol_2012.pdf
strona 28

wróć