Zaufali nam m.in.

raporty

Wyniki badania "Prognoza HR 2016"


Pozostałe

Proporcje zatrudnienia a budżet płac w firmach produkcyjnych w Polsce

HRM partners, 14.04.2012

Czy to możliwe, że 10% pracowników danej firmy konsumuje 22% budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia? Z analiz przeprowadzonych przez firmę HRM partners S.A. wynika, że tak właśnie jest. Kto znajduje się w tej szczęśliwej grupie? Oczywiście menedżerowie.

Przygotowując raport mający na celu określenie benchmarków dla struktur zatrudnienia w sektorze produkcyjnym, analitycy HRM partners zidentyfikowali zależności pomiędzy funkcją w organizacji oraz zajmowanymi stanowiskami a budżetami przeznaczonymi na wynagrodzenia. Okazuje się, że działy wsparcia oraz menedżerowie to grupy, które konsumują największa w stosunku do swojej ilości cześć budżetu wynagrodzeniowego.

To nie jest zaskoczenie. Specjaliści zajmujący stanowiska wsparcia organizacyjnego oraz menedżerowie muszą wykazać się umiejętnościami i doświadczeniem wyżej wycenianym na rynku pracy. Pomimo że w przeciętnej firmie produkcyjnej większość zatrudnienia (blisko 70%) stanowią pracownicy wykonawczy, przeznaczony im budżet wynagrodzeń stanowi mniej niż połowę ponoszonych przez firmę kosztów na wynagrodzenia. Prawdziwym wyzwaniem dla opracowania Raportu określającego benchmarki dla struktur zatrudnienia była różnorodność modeli biznesowych stosowanych przez zakłady produkcyjne w Polsce – mówi Michał Grabowski, Konsultant Działu Doradztwa Płacowego z HRM partners.

W próbie znajdują się dane 30 firm produkcyjnych uczestniczących w latach 2011-2012 w cyklicznych badaniach wynagrodzeń. Analizowane firmy zatrudniają łącznie ponad 32 tyś. pracowników.

Pobierz raport "Analiza struktur organizacyjnych w sektorze produkcyjnym"

wróć