Zaufali nam m.in.

raporty

Wyniki badania "Prognoza HR 2016"


Pozostałe

Zaangażowanie uwarunkowane kulturowo?

2008

Na poziom zaangażowania pracowników wpływają nie tylko działania podejmowane przez pracodawcę, ale także różnice kulturowe – wynika z badania Global Workforce Study przeprowadzonego przez firmę Towers Perrin.

Konsultanci Towers Perrin zapytali pracowników, co wpływa na ich zaangażowanie. Okazało się, że  uzyskane odpowiedzi w dużej mierze zależały od kraju pochodzenia pracowników. Wśród czynników kształtujących zaangażowanie Polaków zdecydowanie przeważały czynniki odnoszące się do właściwości środowiska pracy. Zaledwie trzy czynniki kreują zaangażowanie pracowników w Polsce i w UE ogółem: możliwości rozwoju zawodowego, społeczna odpowiedzialność firmy i wpływ na decyzje podejmowane w ramach departamentu. Podobnie jak w przypadku Rosjan, na nasze zaangażowanie ma wpływ dodatkowo przekonanie o tym, ze kadra zarządzająca docenia pracowników oraz wysokie standardy zawodowe obowiązujące w firmie. Z kolei Niemcy, podobnie jak my, przywiązują dużą wagę do  inwestowania w innowacyjne produkty i usługi oraz do działania kadry zarządzającej w zgodzie z głoszonymi przez nią zasadami. Tylko jeden czynnik był wskazywany zarówno przez Polaków, Niemców i Rosjan. To społeczna odpowiedzialność firmy. Czynnik ten jest istotny dla pracowników całej UE. W naszym kraju zajął on wysoką 3 pozycję na liście kluczowych czynników zaangażowania. Świadczy to o tym, że osiągnęliśmy pewien poziom świadomości i doceniamy działania dużych jednostek (firm) na rzecz ważnych społecznie kwestii. Warto podkreślić, że wśród kluczowych dla zaangażowania czynników nie znalazła się pensja ani świadczenia dodatkowe.

 Czynnik budowania zaangażowania pracowników w Polsce Wspólne z Niemcami Wspólne z Rosją Wspólne z UE
 Wysokie standardy obsługi klienta      
 Możliwości rozwoju zawodowego  +   +
 Społeczna odpowiedzialność firmy  + + +
 Wpływ na decyzje podejmowane w ramach departamentu    + +
Przekonanie o tym, że kadra zarządzająca docenia pracowników    +  
Inwestowanie w innowacyjne produkty i usługi  +    
Cele stawiane przez przełożonego są ambitne i osiągalne      
Dostęp do zasobów niezbędnych do wykonywania pracy w jednostce      
Działania kadry zarządzającej są zgodne z głoszonymi przez nią zasadami  +    
Wysokie standardy zawodowe obowiązujące w firmie    +  

wróć