Zaufali nam m.in.

raporty

Wyniki badania "Prognoza HR 2016"


Pozostałe

Styl zarządzania polskich managerów

2008
Polscy menedżerowie słabo wypadają pod względem stylu zarządzania na tle menedżerów z sąsiednich krajów. W rankingu przygotowanym przez Towers Perrin, w którym wzięto pod lupę jakość zarządzania kadry kierowniczej w firmach na całym świecie, jesteśmy za Niemcami i Rosją.

W Badaniu Global Workforce Study, konsultanci Towers Perrin zadali pracownikom 40 globalnych korporacji szereg pytań dotyczących stylu zarządzania top menedżerów oraz menedżerów liniowych. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano ranking jakości kadry menedżerskiej wg. krajów. Wyższa kadra kierownicza była oceniana m.in. ze względu na komunikowanie wizji i strategii firmy niższym szczeblom organizacji, orientację na klienta, dbałość o równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym podwładnych. Polska z wynikiem 39% ocen pozytywnych, uplasowała się w zestawieniu nie tylko za Niemcami (41% ocen pozytywnych), ale również za Rosją (46%).
Kierownicy liniowy byli oceniani m.in. za styl zarządzania wynikami pracy (wyznaczanie celów, docenianie wysokich i dążenie do poprawy słabych rezultatów); zaangażowanie w coaching i rozwój podległych pracowników oraz skuteczność motywowania pracowników. Na tle swoich kolegów z innych krajów wypadają nieco lepiej niż dyrektorzy, ale i tak wciąż gorzej niż kierownicy w Niemczech i w Rosji. 
Gorsze wyniki polskich menedżerów można tłumaczyć o wiele większym doświadczeniem w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania oraz inwestycjami w rozwój kadry kierowniczej za Odrą, a także kulturowo uwarunkowaną niską skłonnością do krytykowania osób postawionych wyżej w hierarchii organizacyjnej za Bugiem. Powinny one jednak skłonić do refleksji polską kadrę menedżerską, zwłaszcza, że  - jak zauważają autorzy badania - styl zarządzania kadry kierowniczej jest jednym z głównych elementów wpływających na zaangażowanie pracowników w Polsce.
wróć