Zaufali nam m.in.

raporty

Wyniki badania "Prognoza HR 2016"


Pozostałe

Ocena narzędziem rozwoju?

2008

Menedżerowie często unikają formalnej oceny podwładnych – brak im umiejętności dawania informacji zwrotnej, zasłaniają się przeciążeniem innymi obowiązkami, traktują ocenę, jako przykrą konieczność. Tymczasem - jak wynika z badania HRM partners przeprowadzonego w 80 firmach - nawyk częstego informowania pracowników o ocenie zadań i stylu wykonywania obowiązków połączony z krótkim instruktarzem na stanowisku pracy jest jednym z najefektywniejszych narzędzi rozwoju.Źródło: opracowanie własne HRM partners 2008

Koszty tego typu narzędzi są niewielkie, poziom trudności wdrożenia także, natomiast wpływ na rozwój umiejętności pracowników przewyższa często wpływ szkoleń. Warto zatem inwestować w rozwój umiejętności komunikacyjnych menedżerów oraz w proste narzędzia bieżącej oceny, które dają formalny pretekst do wzajemnego informowania się o wynikach pracy.
wróć