Zaufali nam m.in.

raporty

Wyniki badania "Prognoza HR 2016"


Pozostałe

Kompetencje menedżerów liniowych

2008

Często słyszymy, że sukces firmy zależy od kadry kierowniczej. Jakie kompetencje decydują dziś o powierzeniu komuś stanowiska kierowniczego? Z czego firmy rozliczają kierowników? – takie pytania konsultanci HRM partners skierowali do 80 firm.


 
Źródło: opracowanie własne HRM partners 2008
 

Badanie wykazało, że na stanowiskach kierowniczych coraz mniej liczy się wiedza teoretyczna. Firmy nie poszukują też menedżerów zarządzających dużymi zespołami, zza biurka. W cenie są ludzie elastyczni – potrafiący na bieżąco rozwiązywać problemy, proaktywnie rozwijać siebie, produkty i usługi oraz podległe zespoły. Kluczowe kompetencje - przywództwo, praca zespołowa i umiejętność motywowania innych - wskazują na osoby pełniące rolę „grających” ?? liderów. Powoli rośnie też znaczenie menedżera - coach’a, który wytycza kierunki i standardy działania. Jednocześnie coraz mniej liczą się kompetencje polegające na kontroli poziomu i sposobu realizacji zadań.
Realia rynku pracy sprawiają, że lojalność i identyfikacja z firmą  (aczkolwiek cenne), nie są już tak istotne dla pracodawców, jak kiedyś.
wróć