Zaufali nam m.in.

raporty

Wyniki badania "Prognoza HR 2016"


Pozostałe

Jak różnicować płace?

2007

Chcąc płacić najlepszym pracownikom więcej niż pozostałym, stajemy przed pytaniem:  o ile? W dziale sprzedaży, gdzie system płac zmiennych umożliwia nagradzanie wyjątkowych wyników prowizją, odpowiedź jest stosunkowo prosta: zgodnie z obowiązującym systemem. Jak jednak nagradzać finansowo pracowników innych działów, których z różnych powodów nie możemy lub nie chcemy motywować zbyt agresywnie?
System premiowy nie daje zbyt wielu możliwości, w dodatku premia lub nagroda mają charakter jednorazowy, więc jeśli rzeczywiście chcemy wyróżnić jakiegoś pracownika, pozostaje nam do dyspozycji podwyżka płac zasadniczych. 
Z badania praktyk płacowych przeprowadzonego przez Towers Perrin, firmy należącej do ścisłej czołówki organizacji konsultingu HR wynika, że na zaawansowanych rynkach prawie jedna trzecia firm (32%) wypłaca pracownikom osiągającym wysokie wyniki wynagrodzenia zasadnicze od 1,4 do 1,5 razy wyższe niż pracownikom przeciętnym. Ponad jedna czwarta firm (26%) oferuje im płace zasadnicze od 1,5 do 1,9 razy wyższe niż pozostałym.

Na rynku polskim taka praktyka różnicowania płac zasadniczych nie jest jeszcze niestety standardem. Zbyt dużemu zróżnicowaniu płac sprzeciwiają się często związki zawodowe. Tymczasem jednak  firmy tracą najlepszych pracowników. Jak temu zapobiec?  - wdrażając zobiektywizowane systemy oceny wyników pracy.

Źródło © 2007 Towers Perrin

wróć