Zaufali nam m.in.

artykuły

Schyłek SOOP?

Aneta Kopera, 9.11.2016

rewolucja...?

W ostatnich tygodniach w sieci pojawiło się kilka artykułów obwieszczających schyłek systemów ocen okresowych pracowników. Powoływano się na dane CEB, które wskazują, że z ocen pracowniczych zrezygnowało już 6 proc. firm z listy Fortune 500. Padały przykłady spółek Accenture, Microsoft, Deloitte. W Polsce ING Bank Śląski zmienia system ocen – choć rozmowy roczne pozostaną, to zostanie położony „nacisk na bardziej regularną, codzienną komunikację menedżera z pracownikiem”.

I chyba właśnie w tym tkwi istota opisywanych zmian – akcent z rocznego podsumowania funkcjonowania pracownika przenosi się na bieżącą, można powiedzieć „nieustającą” ocenę.

...czy ewolucja?

Tylko, czy rzeczywiście jest to ogromna zmiana? Czy naprawdę możemy twierdzić, że oceny okresowe „ochodzą do lamusa”? Każdy pracownik powinien wiedzieć, co robi dobrze, za co docenia go przełożony i organizacja. Po wtóre powinien wiedzieć, w jaki sposób może podnosić swoją efektywność, jakie umiejętości doskonalić, jaką wiedzę uzupełniać i w jaki sposób. Aby tę wiedzę budować, każdy pracownik powinien na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne od przełożonego. To jest warunek niezbędny i konieczny. I nie tylko pokolenie Y potrzebuje wzmocnienia od razu po zdarzeniu, ale pracownik w każdym wieku. Tyle tylko, że typowy Millenialls będzie szybciej i głośniej domagał się docenienia i pochwały niż przedstawiciele pokolenia X czy Baby Boomers. Rozmowa roczna z założenia powinna być podsumowaniem tych wszystkich informacji, które pracownik otrzymuje przez cały rok.

Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, by plany i budżety szkoleniowe tworzone były w organizacjach „na bieżąco”. Niemożliwe wydaje się, by wnioski o awanse czy podwyżki spływały „nieustająco”. Programy dla talentów czy sukcesorów nie są tworzone ad hoc dla pojedynczych pracowników. Dlatego też, z punktu widzenia zapewnienia spójności szeroko rozumianych rozwiązań rozwojwych, niezbędne jest rokroczne podsumowanie wniosków, które wypływają z oceny wszystkich pracowników.

zmieniać z głową

Krytycy systemów rocznej oceny podnoszą głównie takie kwestie jak brak obiektywizmu oceniających, demotywacja pracowników i brak budownia ich zaangażowania. Tylko czy rezygnacja z rocznych rozmów z pracownikami sprawi, że nagle oceniający eksplodują swoimi kompetencjami menedżerskimi i będą potrafili na bieżąco doceniać, motywować, budować zaangażowanie, wspierać, dbać o rozwój i podążać za potrzebami i aspiracjami pracowników? I to tak często, jak tylko się da?

O odejściu od rocznej oceny mówią najczęściej firmy, w których tradycja oceny okresowej jest wieloletnia, w których menedżerowie i pracownicy znają podstawowe kryteria oceny, którzy rozmawiają językiem wyników i językiem kompetencji. I jak wynika z ostatnich artykułów, nie rezygnują z oceny jako takiej, tylko chcą położyć większy nacisk na bieżące przekazywanie informacji zwrotnej i przygotowują narzędzia wspierające ten proces.

Dlatego też, na fali swego rodzaju odwilży w restrykcyjnym stosowaniu narzędzia oceny rocznej, zachęcamy do przyjrzenia się systemowi ocen w swojej organizacji. Warto przeprowadzić audyt systemu, by sprawdzić, czy rozwiązanie to spełnia cele, które organizacja, menedżerowie i pracownicy mu stawiają. W zależności od zaawansowania stosowanych rozwiązań HR, dojrzałości menedżerów w roli „HR-owca pierwszego kontaktu”, umiejętności menedżerów w zakresie oceny, rozwoju i budowania zaangażowania pracowników, doświadczeń w prowadzeniu procesu oceny, warto krytycznie przyjrzeć się systemowi ocen i wprowadzić modyfikacje.


Cytowane artykuły:

http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/praca-ing-bank-zmienia-system-ocen-rocznych-pracownikow,38227.html

http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/zarzadzanie-oceny-pracownicze-odchodza-do-lamusa-wewnetrzne-dzialy-hr-tez-zaczna-znikac,28416.html

http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/biezacy-feedback-na-wage-zlota-zastepuje-oceny-pracownicze,38888.html

http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/oceny-roczne-to-niewypal-polacy-na-czele-rewolucji-jesli-reforma-sie-sprawdzi-bedzie-tak-pracowalo-330-tys-osob,35733.html

wróć