Zaufali nam m.in.

partnerzy

Współpraca z wiodącą polską firmą rekrutacyjną w zakresie diagnozy potencjału pracowników, wsparcia projektów doradczych usługami rekrutacyjnymi, outplacementowymi, coachingiem oraz outsourcingiem administracji kadrowo-płacowej.Współpraca z kancelarią specjalizują się w sprawach prawa pracy w zakresie modyfikacji i negocjacji Układów Zbiorowych Pracy, regulaminów wewnętrznych, Rad Pracowniczych, itp.Współpraca z polską firmą doradztwa strategicznego w zakresie zarządzania i finansowania wzrostu, fuzji i przejęć oraz optymalizacji procesów i struktur. 

Współpraca z polską firmą doradczo-szkoleniową w zakresie tworzenia strategii HR.Współpraca z polską organizacją typu Think Tank w zakresie Pracowniczych Planach Kapitałowych.