Zaufali nam m.in.

HRM Partners Spólka Akcyjna

ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

NIP: 5252201858

REGON: 017195996

Wysokość kapitału zakładowego HRK S.A.: 200 000,00 zł

kapitał zakładowy w całości wpłacony

Nr KRS 0000138031 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego