Zaufali nam m.in.

kontakt

HRM partners S.A.

plac Bankowy 2, 00 - 095 Warszawa
tel. +48 22 420 20 00

e-mail: hrmpartners@hrmpartners.pl
www.hrmpartners.pl

NIP 525-22-01-858
Regon 017195996
Wypis z KRS

Nr konta: 33 1750 0009 0000 0000 0092 4105 w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000138031
Kapitał zakładowy 200 000 zł