zaufali nam

 

Barbara GRABOWSKA - HRD

„…Konsultanci HRM partners S.A. wykazali wysoki stopień kompetencji zawodowych, jak również wysoką elastyczność podczas realizowania zleceń …”

Andrzej WĘGARZ - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych

„…Współpracę z zespołem projektowym HRM partners oceniam bardzo pozytywnie ze względu na wysoka merytoryczną jakość rekomendowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizację prac projektowych …”

Monika NOWAKOWSKA - Kierownik Wydziału Rekrutacji i Rozwoju

„… Rozwiązania zaprojektowane przez konsultantów HRM partners S.A. dopasowane zostały do specyfiki działania firmy AXA w Polsce i uwzględniają jej potrzeby, kulturę organizacyjną oraz dotychczasowe doświadczenia …”

Maria ZALEWSKA-BABICZ - Dyrektor Sprzedaży Bayer Consumer Care

„…Konsultanci HRM partners S.A. prezentowali wysoki poziom wiedzy eksperckiej oraz nieustanne zaangażowanie, dzięki którym współpraca z kadrą kierowniczą i pracownikami Działu Marketingu firmy Bayer Consumer Care przebiegała owocnie i doprowadziła do zakończenia projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. …”

Elżbieta ZAWADZKA - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami

„… Współpraca z zespołem została oceniona wysoko zarówno ze względu na merytoryczną jakość rekomendowanych rozwiązań, jak i ich terminowość. Należy podkreślić wysoką dyspozycyjność konsultantów, wielokrotnie przekraczającą standardy określone w umowie …”

Anna RADOMSKA - Dyrektor Komunikacji z Pracownikami

„… W ramach realizowanego projektu trzykrotnie firma HRM partners przeprowadzała badanie na całej populacji (10 tys.) pracowników Banku Zachodniego WBK …Podczas realizacji ww. projektu firma HRM partners była rzetelnym i godnym zaufania Partnerem …”

Maciej LIBEREK - Prezes Zarządu

„… Wykonanie projektu wiązało się z koniecznością wielu spotkań z pracownikami i kierownictwem firmy, oceny sytuacji obecnej, rozmów na temat oczekiwań firmy, porównania ich z sytuacją na rynku oraz dyskusji na temat finalnego kształtu opracowania. Projekt został przygotowany oraz wdrożony w uzgodnionym terminie …”

Wojciech MILEWSKI - Członek Zarządu

„ … Działania konsultantów w ramach powyższych inicjatyw zostały poprzedzone diagnozą praktyk ZZL i wyników pracy obejmujących m.in. analizę porównawczą płac w firmie i na rynku, ankietowe badanie zaangażowania pracowników, analiza biznesową i strategiczną praktyk i systemów ZZL. Konsultanci HRM partners S.A. wykazali  się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Warte podkreślenia są elastyczność i dyspozycyjność konsultantów …”

Wojciech ZIELIŃSKI - Z-ca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM

„… Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż firma HRM partners S.A. – mając na względzie przekazanie produktu wysokiej jakości - wykonała dodatkowe prace ponad zakres objęty umową…”

Joanna BURGIEŁ - Dyrektor ds. Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników

„… Projekt został przeprowadzony przy zastosowaniu partycypacyjnego modelu współpracy. Menedżerowie i pracownicy PKN ORLEN S.A. uczestniczyli w pracach przy opracowywaniu modelu kompetencji poprzez udział w spotkaniach i warsztatach. W imieniu PKN ORLEN S.A. potwierdzam, że projekt został przeprowadzony profesjonalnie, zgodnie z ustalonymi założeniami i należytą starannością…”

Joanna LIKSZA - Dyrektor Personalny

„… Projekt został przygotowany oraz wdrożony w uzgodnionym terminie, jego założenia zostały zaakceptowane przez kierownictwo i pracowników firmy, a finalny koszt był zgodny ze wstępnymi ustaleniami. Doradcy prezentowali wysoki stopień kompetencji zawodowych, umiejętność twórczego współdziałania zarówno z działem HR, jak i menedżerami firmy…”

Andrzej WĘGARZ - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych

„… Konsultanci HRM partners prezentowali wysokie kompetencje w zakresie objętym projektem oraz umiejętność efektywnej współpracy z pracownikami, kadrą kierowniczą oraz związkami zawodowymi Arcellor Mittal …”

Wiesława CZARNECKA-STAŃCZAK - Dyrektor ds. Zarządzania Personelem

„… w latach 2007-2009 firma HRM partners S.A. zrealizowała w Siemens Sp. z o.o. trzy edycje Badania Opinii Pracowników. Badanie to polegało na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu ankiety w wersji on-line oraz papierowej wśród wszystkich pracowników (1094 soby) … Wszystkie prace zakończyły się w ustalonym terminie …”

Rafał GUTKOWSKI - Członek Zarządu

„… Projekt „Doradztwo personalne w procesie fuzji firm Softbank Serwis Sp. z o. o., Koma S.A., Koma NORD Sp. z o. o., MCC Net Sp. z o.o.” realizowany przez zespół konsultantów HRK partners S.A. … został wykonany w sposób profesjonalny, zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz z uwzględnieniem specyfiki firmy i branży teleinformatycznej …”

Urszula MIANOWSKA - HRM

„… projekt został przeprowadzony profesjonalnie, zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz ustalonym harmonogramem prac projektowych. Konsultanci prezentowali wiedzę ekspercką, wysokie zaangażowanie i dużą elastyczność działania, dzięki którym współpraca przebiegała owocnie …”

Joanna MALINOWSKA-PARZYDŁO - Dyrektor Personalna Grupy TVN

„… Współpracę z zespołem projketowym HRM partners oceniam bardzo pozytywnie ze względu na wysoką merytoryczną jakość proponowanych rozwiązań i finalnych efektów prac projektowych oraz bardzo dobrą organizację …”

Grzegorz ZAKRZEWSKI - Dyrektor Personalny

„… W imieniu firmy Wincanton Polska Sp. z o.o. potwierdzam, że projekt został przeprowadzony profesjonalnie i zgodnie z ustalonymi założeniami metodologicznymi. Konsultanci prezentowali wiedzę ekspercką, rzetelność i wysoki zaangażowanie. Współpraca przebiegała bez zarzutu. …”

Małgorzata TŁUCHOWSKA - Dyrektor ds. Personalnych

„… Polecam współpracę z konsultantami firmy HRK partners i wykorzystanie narzędzia Career Map do celów wartościowania stanowisk pracy …”

Arkadiusz KOMORNIK - HRM

„ … Jakość projektu zasługuje na wysoką ocenę zarówno z uwagi na merytoryczną wartość rozwiązań, jak też pełna dyspozycyjność konsultantów … Prace wykonane w ramach projektu oceniamy jako profesjonalne i w pełni dostosowane do potrzeb naszej firmy …”

Marcin BŁAŻEWICZ - Dyrektor Produkcji

„ … Na szczególną uwagę zasługuje pomoc analityczno-wdrożeniowa jakiej udzielili konsultanci podczas negocjacji nowego regulaminu płac ze związkami zawodowymi. Przygotowane przez nich symulatory efektywności kosztowej i rynkowej funduszu płac pozwoliły uzyskać konsensus stron podczas negocjacji …”

Małgorzata ADAMSKA - Członek Zarządu

„ … Na szczególną uwagę zasługuje przyjęty warsztatowy tryb prac. Dzięki dobremu przygotowaniu konsultantów oraz umiejętnemu moderowaniu prowadzonych warsztatów, rozwiązania opracowywane były zgodnie z przyjętym harmonogramem i uwzględniały różne perspektywy organizacji …”

Monika MACHNIEWSKA - Kierownik Działu rekrutacji i Szkoleń

„ … Konsultanci wykazali się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, każdy etap prac był szczegółowo raportowany. Na uwagę zasługuje wysoki stopień elastyczności i otwartości na zgłaszane sugestie, dzięki czemu zostały wypracowane rozwiązania uwzględniające specyfikę firmy …”

Agnieszka BALCERSKA - Kierownik ds. Rozwoju Talentów i Organizacji

„ … zespół HRM partners S.A. wykazał się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Na szczególną uwagę zasługuje elastyczność i dyspozycyjność konsultantów, którzy ze zrozumieniem podeszli do zmian w strukturze respondentów i reagowali na bieżąco, nanosząc stosowne korekty …”